Pięć faz odzyskiwania danych.

Żyjemy w czasach, w których wartość danych przechowywanych w naszych komputerach, zazwyczaj przewyższa cenę zakupu sprzętu, który je zawiera. Co za tym idzie, w przypadku wystąpienia awarii i utraty dostępu do informacji zapisanych na danym nośniku, potrzebne są szybkie i skuteczne rozwiązania, pozwalających przywrócić ten dostęp.

Profesjonalne usługi odzyskiwania danych, różnią się znacznie od metod możliwych do zastosowania w warunkach domowych. Procedury opisujące profesjonalną metodologię, są gwarantem najwyższej możliwej do uzyskania skuteczności. Podczas profesjonalnego odzyskiwania danych można wyodrębnić następujące etapy:

 1. Ustalanie okoliczności awarii i stanu nośnika.

  Moment, w którym klient zgłasza się do nas, z problemem w uzyskaniu dostępu do danych, jest kluczowy dla kolejnych kroków procedury. W pierwszej kolejności ustalamy, jak doszło do awarii i jakie działania były podejmowane przez klienta. Niestety, w dzisiejszych czasach, niemal każdy próbuje samodzielnie poradzić sobie z problemem, często pogarszając tylko stan nośnika i danych. Po uzyskaniu od zgłaszającej się do nas osoby, informacji o okolicznościach awarii i podjętych czynnościach, podłączamy dysk do specjalnego kontrolera, który umożliwia pracę dysku w trybie serwisowym. W odróżnieniu od rozwiązań dostępnych w warunkach domowych, nasze urządzenia już na etapie diagnozy, umożliwiają rozpoczęcie kopiowania danych klienta.

 2. Naprawa dysku.

  W zależności od rodzaju uszkodzenia, podejmowane są kroki zmierzające do przywrócenia dysku do działania. Prawidłowo dobrane procedury, mają za zadanie ograniczyć możliwość powstania kolejnych utrudnień, wynikających z pogarszania się stanu nośnika. W niewielkiej ilości przypadków, pomimo zachowania wszelkich środków ostrożności, niestety może się to nie udać, ze względu na głębokie uszkodzenia nośnika. Jednak opracowane na podstawie wieloletnich doświadczeń procedury, z zasady mają w pierwszej kolejności nie pogarszać stanu dysku.

 3. Obraz dysku.

  Jest to jeden z najważniejszych momentów w procesie odzyskiwania danych. Polega on na odczycie i wykonaniu kopii kolejnych sektorów, zapisanych na powierzchni uszkodzonego dysku. Ma to na celu zabezpieczenie bajt po bajcie, wszystkich informacji zgromadzonych na powierzchni nośnika.

 4. Analiza uszkodzeń struktury plików i katalogów.

  Gdy wykonany obraz dysku nie zawiera luk, spowodowanych brakiem możliwości odczytania uszkodzonych sektorów, analiza struktur danych sprowadza się tylko do sprawdzenia ich spójności. Jeśli w obrazie dysku są jednak jakieś braki (w miejscu nieodczytanych sektorów), za pomocą specjalistycznego oprogramowania, przeprowadzana jest analiza zawartych w nim danych. Umożliwia to odbudowę struktur drzewa katalogów, oraz zawartości poszczególnych plików.

 5. Naprawa struktur danych.

  Jeśli analiza uszkodzeń struktur danych wykaże możliwość ich naprawy, proces taki pozwala przywrócić dostęp do części lub całości informacji zapisanych w poszczególnych plikach. Ten etap daje również okazję sprawdzenia, czy struktury wewnętrzne plików nie uległy degradacji i w sporej części przypadków pozwala je naprawić. Zazwyczaj łatwiej tego dokonać w przypadku dokumentów lub plików wideo, nieco trudniej w przypadku zdjęć, czy baz danych.

Odzyskiwanie danych to skomplikowany i kosztowny proces, szczególnie gdy porówna się go z zakupem nowego nośnika. Wynika to z konieczności posługiwania się profesjonalnymi narzędziami i oprogramowaniem. Kluczową kwestią jest jednak doświadczenie posiadane przez techników zajmujących się odzyskiwaniem danych.

Strona używa plików cookies do śledzenia zachowań użytkowników. ©2020 All Data Recovery. Warszawa, ul. Opaczewska 43, lokal U8. więcej informacji na stronie: www.alldatarecovery.pl