Macierze RAID nie są kopiami bezpieczeństwa!

Macierze dyskowe RAID (ang. Redundant Array of Independent Disks), są obecnie niezwykle popularnym rozwiązaniem. Do niedawna były stosowane jedynie w sprzęcie biznesowym. Upowszechnienie niewielkich serwerów NAS, wprowadziło te układy na rynek konsumencki. Większość nowych płyt głównych, pozwala również na konfigurację podłączonych do nich kilku dysków twardych, w układzie macierzy RAID.

Serwery dysków sieciowych NAS (Network Attached Storage), jak również serwery ogólnego zastosowania, zazwyczaj stosują układy wielu dysków w konfiguracjach RAID 5 i RAID 6 zapewniających nadmiarowość. Umożliwiają one pracę takiego układu napędów, bez utraty dostępu do danych, nawet w sytuacji usterki odpowiednio jednego lub dwóch z nich. Ta własność mylnie odbierana jest jako forma pełnego zabezpieczenia ciągłości dostępu do danych. Co gorsza, powoduje to w wielu przypadkach, utrzymywanie jedynej kopii danych, zapisanej w woluminie, utworzonym w przestrzeni danych tworzonej przez macierz dyskową.

Nadmiarowość w rzeczywistości zabezpiecza przed utratą dostępu do danych, w przypadku odpowiednio szybkiej reakcji na awarię pojedynczych nośników układu macierzy. Oznacza to, konieczność ciągłego monitorowania stanu macierzy i reagowania na wszelkie anomalie. Nie ma więc mowy o zakładaniu bezawaryjności nośników, a jedynie o mechanizmach minimalizujących ryzyko utraty dostępu do danych. Wynika to z zastosowania układu dysków i założenia, że awaria kilku z nich jednocześnie, jest mało prawdopodobna. Niestety, nasi klienci często mylą te własności z użytkowaniem bezobsługowym i bezawaryjnym.

W macierzach RAID trafiających do naszego laboratorium, występuje często kilka jednoczesnych usterek, uniemożliwiających uzyskanie dostępu do danych. Najpopularniejsze z nich to:

  1. uszkodzenia powierzchni talerzy, występujące w kilku dyskach macierzy,
  2. awarie firmware’u dysków lub samych kontrolerów,
  3. licznie występujące błędne sektory nie dające się prawidłowo odczytać,
  4. uszkodzenia dysków SSD stosowanych jako cache macierzy,
  5. błędy powstałe w wyniku nieprawidłowego wywołania funkcji TRIM, w układach stosujących dyski SSD jako podstawowe nośniki,
  6. dane zaszyfrowane w wyniku ataków ransomware.

Są to tylko główne typy problemów, mogących się pojawić, podczas użytkowania macierzy dyskowych. W rzeczywistości jest ich znacznie więcej. Niestety, wszystkie z nich, w związku z konstrukcją samych układów RAID, wymagają sporych nakładów pracy, wpływając na cenę usługi odzyskiwania danych.

Jak wcześniej zostało wspomniane, układy RAID podwyższają bezpieczeństwo przechowywania danych - spowodowało to popularyzację tego rozwiązania. Często jednak, błędnie utożsamia się tę poprawę bezpieczeństwa danych, z całkowitym zabezpieczeniem przed utratą dostępu do nich. Takie niepoprawne przeświadczenie, nie jest jedyną pomyłką, skutkującym utratą danych, popełnianą przez użytkowników. Kilka najbardziej typowych błędów to:

  • Świadome lub przypadkowe skasowanie plików – macierze RAID działają zasadniczo na poziomie bloków danych, a nie systemów plików. W związku z tym, w większości rozwiązań nie implementują one mechanizmów wspomagających przywracanie skasowanych danych np. poprzez tworzenie migawek stanu.
  • Pomyłki podczas wymiany dysków, skutkujące usunięciem sprawnego dysku zamiast uszkodzonego, próby odbudowy układu macierzy z użyciem niesprawnych dysków, błędy podczas aktualizacji oprogramowania, czy też brak prawidłowo wykonanych kopii bezpieczeństwa to typowe wpadki zdarzające się administratorom, mającym pod opieką sprzęt wyposażony w macierze dyskowe.
  • Nieumiejętny dobór systemów plików lub ich parametrów, w zastosowaniu do bardzo dużych woluminów, możliwych do utworzenia za pomocą macierzy dyskowych, może również skutkować problemami z dostępem do zapisanych w ich strukturach zasobów.

Ataki ransomware, które zostały wymienione wcześniej, uszkadzają dane przechowywane nie tylko w zaatakowanych maszynach, ale również na dostępnych za ich pomocą dyskach sieciowych. Przekłada się to na uszkodzenia danych przechowywanych w macierzach RAID serwerów NAS. Niestety, oprogramowanie samych serwerów, nie jest wolne od błędów, o czym na przestrzeni ostatnich lat kilkukrotnie, boleśnie przekonali się właściciele bezpośrednio zaatakowanych przez ransomware konstrukcji firm Synology i QNAP. Cyberprzestępcy żądają zazwyczaj ogromnych kwot za odszyfrowanie danych. Nie dają jednak gwarancji, że po zapłaceniu okupu dostarczone przez nich klucze, pozwolą na prawidłowe odszyfrowanie danych. Dodatkowo, środki które uzyskują w ten sposób, pozwalają im rozwijać to złośliwe oprogramowanie. Jedynym pewnym zabezpieczeniem przed takimi atakami są prawidłowo wykonywane i przechowywane kopie bezpieczeństwa.

Biorąc wszystkie powyższe czynniki pod uwagę, macierze dyskowe stosowane w serwerach, w szczególności w roli NAS, wymagają bardzo dokładnego przemyślenia ich konfiguracji. Przede wszystkim jednak, należy zadbać o prawidłowe tworzenie, zabezpieczanie oraz weryfikację zawartości kopii bezpieczeństwa danych przechowywanych w woluminach, utworzonych za ich pomocą.

W naszym laboratorium wielokrotnie odzyskiwaliśmy dane z macierzy RAID, gdyż nie istnieją urządzenia bezawaryjne, a jedyną metodą zabezpieczenia się przed utratą danych, jest wykonywanie kopii bezpieczeństwa, obok innych, codziennych operacji, służących utrzymaniu ciągłości działania systemów.

Strona używa plików cookies do śledzenia zachowań użytkowników. ©2020 All Data Recovery. Warszawa, ul. Opaczewska 43, lokal U8. więcej informacji na stronie: www.alldatarecovery.pl