Dyski Seagate Mobile HDD

Dyskami, które często trafiają do naszego laboratorium są konstrukcje firmy Seagate, oznaczane jako Mobile HDD. Mają one pojemności 1 i 2 TB, oznaczone odpowiednio ST1000LMxyz i ST2000LMxyz, gdzie xyz oznacza kolejne generacje tego modelu, w postaci trzycyfrowej liczby (z poprzedzającymi zerami).

Dyski Seagate Moble HDD można spotkać zastosowane jako nośniki danych w laptopach jak i w różnego typu modelach dysków zewnętrznych ze złączem USB. W szczególności, bardzo popularne dyski Seagate Backup Plus Portable Drive i Seagate Expansion Portable Drive bazują na tym modelu. Jak pokazuje poniższe zdjęcie, również konstrukcje takie jak Maxtor M3 Portable zawierają dyski Seagate Mobile HDD.

Najczęstszą usterką dotykającą te dyski, są błędne sektory, czyli rejony powierzchni talerzy, które nie utrzymują wystarczających parametrów magnetycznych, lub zapisane w nich dane nie są konsystentne.

Drugą i równie częstą usterką jest opadnięcie głowic na powierzchnie talerzy. Ta popularna usterka pojawia się zazwyczaj gdy, w momencie wyłączenia dysku nastąpi nagłe przemieszczenie urządzenia, lub w sytuacji nagłej utraty zasilania. Czasem upadek wyłączonego dysku może również spowodować spadnięcie głowic ze specjalnej rampy na powierzchnie talerzy. Wnętrze dysku z głowicami, które opadły na powierzchnie talerzy przedstawia kolejne zdjęcie.

Niestety, ze względu na daleko posuniętą miniaturyzację, opadnięcie głowic na powierzchnię bardzo często skutkuje ich uszkodzeniem. Przeniesienie ich na rampę, do pozycji spoczynkowej, nie jest wówczas rozwiązaniem przywracającym dostęp do danych.

Oprócz komplikacji jaką jest konieczność wymiany głowic, dodatkowym problemem jest zabezpieczenie firmware'u przed ingerencją. Polega ono na zablokowaniu dostępu do specjalnej magistrali komunikacyjnej, pozwalającej na pracę w trybie diagnostycznym. Tylko profesjonalne narzędzia służące odzyskiwaniu danych dają możliwość ominięcia tej blokady.

Wymiana głowic musi odbywać się w sterylnych warunkach, zapewnianych przez komorę laminarną z odpowiednimi filtrami HEPA lub ULPA.

W naszym warszawskim laboratorium pod adresem ul. Z. Modzelewskiego 63 lok. U5, dysponujemy wszystkimi narzędziami, koniecznymi do odzyskania danych, w każdym z opisanych powyżej przypadków.

Strona używa plików cookies do śledzenia zachowań użytkowników. ©2020 All Data Recovery. Warszawa, ul. Opaczewska 43, lokal U8. więcej informacji na stronie: www.alldatarecovery.pl