Co może oznaczać klikanie lub chrobot dysku twardego?

Jeśli dysk twardy wydaje nietypowe dźwięki, przypominające chrobot lub klikanie, jest to najczęściej objawem poważnej usterki.

Zazwyczaj, takie objawy towarzyszą uszkodzeniu głowic. Po uruchomieniu dysku, duża część oprogramowania wewnętrznego, jest odczytywana przez głowice z powierzchni talerzy, z obszaru zwanego serwisowym. Niesprawne głowice, powodują próbę ich ponownej kalibracji, tak by dysk odczytał prawidłowo elementy firmware’u. W wyniku tego, moduł głowic wykonuje serię szybkich ruchów, generujących efekty akustyczne wspomniane na początku. Związane jest to z konstrukcyjnym podobieństwem sterowania pozycją ramion głowic, z elektromagnetycznym poruszaniem membraną głośnikową. Jest to jedna z częściej występujących usterek, jakimi zajmują się nasi technicy. Aby dopasować kompatybilne głowice ze sprawnego dysku, należy dobrać odpowiednie ich parametry. W niektórych przypadkach, wymaga to sprawdzenia, kilku lub kilkudziesięciu egzemplarzy tego samego modelu.

W części dysków, zwłaszcza w nowszych ich modelach, klikanie lub chrobot mogą oznaczać uszkodzenia powierzchni talerzy w obrębie obszaru serwisowego. Nieprawidłowo odczytywane, z powodu uszkodzeń, moduły oprogramowania wewnętrznego dysku, inicjują tę samą procedurę ponownej kalibracji głowic, opisaną powyżej. Jedynie doświadczeni technicy, na podstawie informacji diagnostycznych, są w stanie odróżnić te dwa typy usterek. Bez naprawy uszkodzonych fragmentów firmware’u, dysk się nie uruchomi w prawidłowy sposób, nawet gdy zostanie podjęta próba wymiany głowic.

Ostatnią grupą awarii, mogącą powodować wymienione na początku, niepokojące dźwięki, są usterki powierzchni talerzy dysku twardego. W przypadkach, w których dotyczą one jedynie magnetycznych własności przestrzeni danych, są one mniej krytyczne od rys powstałych w wyniku mechanicznego kontaktu głowic z talerzami. W takich przypadkach występują nieodwracalne uszkodzenia danych, przy czym mechaniczne uszkodzenia talerzy, pociągają za sobą uszkodzenia głowic (niekoniecznie natychmiastowe). W dyskach firmy Seagate, w stosunku to konstrukcji Western Digital i Toshiba, sytuacja taka jest zazwyczaj gorsza i rzadko rokuje możliwością odzyskania danych z nieuszkodzonych mechanicznie powierzchni talerzy.

Jedyną metodą, zapobiegającą utracie dostępu do danych w powyższych przypadkach, jest regularne wykonywanie kopii bezpieczeństwa. Pozwala ona uniknąć stresu i kosztów, związanych z koniecznością odzyskiwania danych.

Jeśli Państwa dysk wydaje niepokojące dźwięki, zapraszamy do naszego laboratorium w Warszawie, w celu analizy jego stanu i wyceny procesu odzyskiwania danych. Nasi technicy, bezpłatnie określą rodzaj uszkodzenia i oszacują nakłady, konieczne do poniesienia, w celu przywrócenia dostępu do Państwa danych.

Strona używa plików cookies do śledzenia zachowań użytkowników. ©2020 All Data Recovery. Warszawa, ul. Opaczewska 43, lokal U8. więcej informacji na stronie: www.alldatarecovery.pl